ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: 9:00-14:00 & 17:30-20:30