ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ  9:00-14:00

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9:00-14:00 & 18:00-21:00